budowlanka w Niemczech – freistellung

Działalność budowlana na terenie Niemiec rodzi liczne konsekwencje w zakresie podatków i ubezpieczeń. Polska firma świadcząca tam usługi powinna się zarejestrować w jednym z czterech urzedów skarbowych.

Występujemy więc z wnioskiem do niemieckiego urzędu skarbowego dla polskich firm budowlanych o

  • Steuernummer
  • Freistellungsbescheinigung

Składamy deklaracje miesięczne i roczne VAT (Umsatzsteuervoranmeldung, Umstatzsteuererklärung). Składamy sprawozdania podatkowe firm polskich do niemieckiego urzędu za rok podatkowy.

Rejestracja w Niemieckim urzedzie przebiega następująco

Etap 1
Zebranie niezbędnych dokumentów

Etap 2
Sporządzenie kwestionariusza dla rejestracji obowiązkiem podatkowym w Niemczech
Kwestionariusz ten sporządzony jest wraz z niemieckim doradcą podatkowym, który analizuje zebrane powyżej dokumenty, sporządza na ich podstawie kwestionariusz oraz pełnomocnictwo dla doręczeń

Etap 3
Podpisanie kompletu dokumentów przez właściciela firmy
Ponieważ wnioski nie mogą być złożone online, wymagana jest wersja papierowa z podpisami. Kwestionariusz wraz z pełnomocnictwem powinien być podpisany i przesłany do nas niezwłocznie po otrzymaniu.

Etap 4
Procedowanie przed niemieckim urzędzie skarbowym
Urząd skarbowy niemiecki, w przypadku braku wątpliwości powodujących powstanie konieczności uzupełnienia wniosku, nadaje niemiecki numer podatkowy oraz wydaje Freistellungbescheinigung w terminie od 2 do 4 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku. Bywają jednak przypadki, że wnioskodawca czeka na numer nawet i 6 miesięcy.

Odpłatność
Rozpoczęcie etapu 2 nastąpi jedynie po uiszczeniu przed przedsiębiorcę
kwoty od 150Euro + VAT / 300Euro +VAT dla spółek.

Call Now Button