nasz styl pracy

Współpraca z naszym biurem może rozpocząć się w każdym momencie roku podatkowego. Idealnym momentem jest jednak początek nowego roku.

Po podpisaniu z nami umowy i udzieleniu nam pełnomocnictw klient otrzymuje dostęp do naszego autorskiego programu księgowego.

Każdy z naszych klientów ma swojego osobistego opiekuna. Osoba ta zajmuje się jego sprawami, odbiera dokumenty, informuje o podatkach.

Możliwy jest kontakt jest osobisty, telefoniczny i mailowy. Wyróżnia nas to spośród innych biur, gdzie kontakt z klientem odbywa się tylko mailowo, a klient nie zna osoby, która księguje jego dokumenty, bądź ta osoba zmienia się co pół roku.

Z każdym klientem spotykamy się przynajmniej raz w miesiącu. Odbieramy przyniesione dokumenty oraz omawiamy bieżące sprawy firmy. Klienci z innych miast dosyłają nam dokumenty pocztą, bądź skanują je do folderu w chmurze.

Klientom, którzy zatrudniają pracowników, sporządzamy listy płac i deklaracje DRA. Możemy także zająć się sporządzaniem akt pracowniczych.

Po zaksięgowaniu dokumentów informujemy klienta elektronicznie o wysokości zobowiązań podatkowych za dany okres rozliczeniowy.

Bieżące, drobne doradztwo podatkowe, dotyczące działalności objętej umową jest nieodpłatne.

Klienci rozwijający swój biznes mogą liczyć na pomoc przy przekształcaniu firmy w spółkę prawa handlowego.

Nie obce są nam też tematy dotyczące prowadzenia działalności transgranicznej. Rozliczamy firmy świadczące usługi lub prowadzące handel międzynarodowy.

Nasza działalność prowadzona jest z najwyższą starannością. Jednakże jesteśmy ubezpieczeni na wypadek, gdyby urząd skarbowy zakwestionował nasze decyzje dotyczące uznania podatkowego odpowiednich przychodów i kosztów klienta. Nasza polisa pokryje szkody do 2 000 000zł.

W przypadku kontroli z ZUS, urzędu skarbowego, PIP to my reprezentujemy naszego klienta w czasie tego postępowania. Jesteśmy tarczą, za którą może on się schronić.

Jeśli chodzi o sprawy Niemieckie to jesteśmy oficjalnie zgłoszeni jako biuro doradcy podatkowego w odpowiednim niemieckim rejestrze. Posiadamy także ubezpieczenie na kwotę 1 000 000 Euro.

Call Now Button