Oddelegowanie pracownika za granicę

Oddelegowanie pracownika za granicę

Proces delegowania pracowników do pracy za granicą z Polski jest złożony i skomplikowany nie tylko pod kątem logistyki przedsięwzięcia i niezwykłej zawiłości prawnej z tym związanej. Wynika to z faktu, że w grę wchodzą dwa różne systemy prawne – kraju, do którego oddelegowany jest pracownik i kraju z którego jest delegowany do pracy. W Taxman specjalizujemy się we wszelkich aspektach prawnych i księgowych związanych z oddelegowaniem pracowników za granicę i w profesjonalny sposób udzielamy wsparcia.

oddelegowanie pracowników za granicę
Taxman - Oddelegowanie pracownika za granicę

Jak wygląda rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicą?

Rozliczanie pracowników oddelegowanych za granicę do pracy jest mocno złożonym procesem z uwagi na mnogość danin publicznoprawnych, które na dodatek rządzą się odmiennymi zasadami.

Najistotniejsza daniną jest składka na ubezpieczenie społeczne wraz ze zdrowotnym oraz zaliczka na podatek dochodowy. Do składek ubezpieczeniowych oraz podatku dochodowego mogą dochodzić kolejne, specyficzne daniny, na przykład branżowe – obowiązkowe wpłaty do niemieckiej kasy urlopowej SOKA-BAU.

Oddelegowanie pracowników za granicę jest więc przedsięwzięciem, które wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia związanego z kwestiami prawno-podatkowymi. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla naszych klientów.

Prowadzimy dla nich rozliczenia składek SOKA-BAU i zgłaszamy wyjazdy pracowników do Zollamt. Rozliczenia te znacznie różnią się od klasycznych krajowych list płac.

Oddelegowanie pracownika za granicę, a podatek

Jeśli polski pracodawca decyduje się na oddelegowanie pracownika za granicę to obowiązek poboru zaliczek na podatek zależy od jego rezydencji podatkowej oraz tego, czy pobory za zadanie wykonywane poza Polską będą podlegały tam opodatkowaniu.

Aby uniknąć podwójnego opłacania składek na podatek dochodowy, do życia zostały powołane międzynarodowe akty prawne, które definiują, w jakim państwie należy rozliczać daniny.

W odniesieniu do podatku dochodowego takim aktem jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z punktu widzenia tej daniny bardzo istotny jest czas przebywania oddelegowanych pracowników za granicą. Jeśli nie będą oni wykonywać pracy przez więcej niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy na terenie Niemiec, to pracownik zostaje opodatkowany tylko w Polsce.

Oddelegowanie pracownika za granicę, a dieta

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracownikom oddelegowanym do pracy nie przysługuje prawo do diety, ponieważ nie jest to podróż służbowa. Należy jednak zauważyć, że część dochodów z pracy tych pracowników będzie zwolniona z podatku dochodowego.

Oddelegowanie pracowników za granicę wiąże się więc z ustanowieniem kwoty wolnej od podatku, która odpowiada 30% diet, które otrzymaliby, gdyby byli w podróży służbowej.

Z powyższego wynika, że oddelegowanie jest poleceniem wykonania pracy w ramach umowy o pracę, niemającym przywilejów podatkowych i składkowych, nawet gdy pracodawca dobrowolnie pokryje wydatki związane ze zmianą miejsca.

Dysponujemy programem kadrowo-płacowym, który umożliwia kontrolę spędzonych dni podczas oddelegowania. Określa moment przekroczenia pobytu 183 dni, a tym samym informuje o zmianie kraju, w którym należy opłacać podatek dochodowy. Ponadto przygotowuje niezbędne dokumenty dla niemieckiego urzędu skarbowego, a także umożliwia stosowanie polskich przepisów pracy, jak i obowiązujących w kraju oddelegowania.

W Taxman pomagamy nie tylko w oddelegowaniu pracowników za granicę, ale także w zawiłych kwestiach podatkowych. Nasi specjaliści zajmują się wszelkimi formalnościami za Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Taxman

Skontaktuj się z nami

My zajmiemy się resztą

    To takie proste - zostaw swoje dane do kontaktu, a odezwiemy się do Ciebie, by porozmawiać o potrzebach Twojej firmy!