Zalety opodatkowania ryczałtem dla przedsiębiorców — dlaczego warto wybrać ten model?

Zalety opodatkowania ryczałtem dla przedsiębiorców — dlaczego warto wybrać ten model?

Przedsiębiorcy, którzy zakładają działalność gospodarczą z reguły mają prawo do wyboru formy opodatkowania — zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych można powiedzieć, że jest to najprostsza forma opodatkowania. Ma ona wiele zalet, dlatego bardzo chętnie korzystają z niej przedsiębiorcy prosperujący w różnych branżach. Kto może skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w prowadzonej działalności gospodarczej? Jakie są jego zalety?

Na czym polega opodatkowanie ryczałtem?

Ryczałt to forma opodatkowania dostępna dla określonych rodzajów działalności gospodarczej. Nie każdy przedsiębiorca może z niej skorzystać. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dedykowany jest osobom fizycznym, które uzyskują przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Co istotne, w poprzednim roku podatkowym ich przychody nie mogły przekroczyć 250 tysięcy euro.

Zalety opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Główną zaletą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczona księgowość. Prowadzi się ją odrębnie na każdy rok podatkowy. W ewidencji przychodów ujmuje się wyłącznie przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma z kolei ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów, ponieważ przy tej formie opodatkowania nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu wysokości podatku.

Warto także dodać, że w przypadku ryczałtu od przychodów osiąganych z działalności gospodarczej, które należy ewidencjonować, jest zmniejszona liczba wszelkich dokumentacji podatkowych. Osoby fizyczne, które stosują zryczałtowany podatek dochodowy, mają prawo uzyskać kredyt podatkowy i skorzystać z odliczenia wielu ulg podatkowych. Należy tutaj wspomnieć, że nie można skorzystać z ulgi na dzieci i nowe technologie.

Trzeba także pamiętać, że zapłata podatku za świadczenia usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, uzależniona jest od uzyskanego przychodu. Jeśli więc w danym miesiącu przedsiębiorca nie uzyska żadnego przychodu, nie będzie obowiązywał go podatek dochodowy. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które mają niskie koszty uzyskania przychodu.

Kto może rozliczać się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym osiąganym przez osoby fizyczne:

 • Prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą — osoby, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, mają możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Ponadto ryczałt przychodów ewidencjonowanych dotyczy osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również w przypadku, gdy firma prowadzona jest w formie spółki jawnej osób fizycznych lub cywilnej.
 • Osiągające dochody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, a także innych umów o podobnym charakterze, pod warunkiem że dokumenty nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • W przypadku osób duchownych prawnie uznanych wyznań religijnych zryczałtowany podatek dochodowy jest opłacany od przychodów tych osób.

Powyższe wskazania oznaczają, że ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą zostać objęte małe firmy, startupy i firmy z branży usługowej, które dzięki temu mogą uniknąć skomplikowanych obliczeń podatkowych. Również osoby prowadzące działalność w zakresie wolnych zawodów, mogą wykorzystać takie opodatkowanie działalności gospodarczej. Bardzo często, zamiast rozliczania na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, ryczałt wybierają przedsiębiorcy z branży handlowej, ponieważ w ten sposób mogą zredukować koszty i ułatwić sobie proces rozliczeń podatkowych.

Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2023 roku?

Opodatkowanie ryczałtem, jak widać, jest korzystną formą rozliczania podatku dochodowego w przypadku niektórych przychodów osiąganych z działalności gospodarczej. W 2023 roku stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą kolejno:

 • 2% – stawka ryczałtu opodatkowuje przychód uzyskany ze sprzedaży wyrobów przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych z własnej uprawy lub hodowli,
 • 3% – dotyczy między innymi działalności gastronomicznej, usług w zakresie handlu i produkcji zwierzęcej,
 • 5,5% – stosowana w przypadku przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych, prowizji uzyskanych z działalności handlowej, z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o PIT.
 • 8,5% – dotyczy między innymi działalności usługowej, w tym świadczenia usług pomocy społecznej,
 • 12% – dotyczy między innymi usług związanych z wydaniem pakietów gier komputerowych, programowaniem, doradztwem w zakresie oprogramowania,
 • 12,5%, – dotyczy między innymi przychodów ewidencjonowanych od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł,
 • 14% – usługi w zakresie opieki zdrowotnej, architektoniczne, czy specjalistycznego projektowania,
 • 15% – dotyczy między innymi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, związanych ze sportem i rekreacją, czy też wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego,
 • 17% – stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą być przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów, które określone są w art. 4 ust. 1 pkt 11.
Taxman

Skontaktuj się z nami

My zajmiemy się resztą

  To takie proste - zostaw swoje dane do kontaktu, a odezwiemy się do Ciebie, by porozmawiać o potrzebach Twojej firmy!