Jakie wydatki w KPiR możemy odliczyć?

Jakie wydatki w KPiR możemy odliczyć?

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów może podatnikom przysparzać wiele problemów. Związane są one między innymi ze sposobem ewidencji oraz dokumentowania kosztów uzyskania przychodów. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że poniesiony wydatek może stanowić koszt podatkowy, a na dodatek nie wiedzą, w jakiej kolumnie KPiR należałoby go wpisać.

Podstawy odliczeń księgi przychodów i rozchodów

W celu odliczenia wydatków w KPIR przedsiębiorca musi spełnić przede wszystkim dwa warunki. Po pierwsze wybrana forma opodatkowania musi uwzględniać taką możliwość — chodzi tutaj o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Poza tym rozliczane w ten sposób wydatki poniesione w związku z działalnością gospodarczą muszą być odpowiednio uzasadnione. Od podatku można odliczyć jedynie te koszty, które realnie wiążą się z działalnością gospodarczą i rozwojem firmy.

Warto także znać rozróżnienie pomiędzy rozliczaniem kosztów w aspekcie podatku dochodowego a odliczaniem podatku VAT od firmowych zakupów. Przedsiębiorcy mają możliwość odliczania od ceny zakupu towarów stanowiących koszty uzyskania przychodu odliczyć podatek VAT. Należy pamiętać, że nie jest to równoznaczne z odliczeniem wspomnianego kosztu w podatku dochodowym. Ulgi mogą się jednak ze sobą łączyć, co przyczynia się do usprawnienia przepływu finansów w firmie. Wszystkie uwzględnione koszty muszą zostać wpisane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Rodzaje wydatków, które można odliczyć

Podstawowe wydatki w KPIR, które mają największy udział w ogóle kosztów uzyskania przychodów, to zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych w przypadku działalności handlowej lub usługowej. W przypadku działalności produkcyjnej będzie to zakup surowców. Pozostałe wydatki stanowią między innymi materiały pomocnicze, a także opłaty za media, usługi księgowe i telekomunikacyjne, zakup wyposażenia do biura, czy też czynsz za lokal.

Jak widać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów można zawrzeć szerokie spektrum kosztów podatkowych. Co istotne, przedsiębiorcy nie są ograniczeni jedynie do zakupów związanych z branżą, w której działają. W ten sposób mogą także rozliczyć nieruchomości użytkowe w celu świadczenia usług. Kosztami uzyskania przychodów będą także koszty transportu związanego z działalnością gospodarczą. Co ważne, każdy firmowy wydatek musi mieć swoje uzasadnienie, więc nie można w księgę wpisywać dosłownie wszystkiego.

Limity KPiR

Wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu można odliczać, ale jest to limitowane. Bardzo często przedsiębiorcy wliczają w koszty eksploatację samochodu i związane z tym koszty tankowania paliwa. W ustawie o PIT uregulowano limit wydatków na paliwo i koszty eksploatacji auta osobowego wykorzystywanego do celów służbowych, jak i prywatnych na poziomie 75 procent.

W praktyce oznacza to, że właściciel firmy, który używa pojazdu firmowego także prywatnie, jest zobligowany do przeliczania faktur na eksploatację lub paliwo w proporcji do ustalonego limitu. Na skutek tego koszt podatkowy stanowi 75 procent wartości całej faktury. Natomiast w przypadku czynnych płatników VATu, którzy korzystają z samochodu firmowego do celów mieszanych, 50 procent nieodliczonego podatku dalej stanowi koszt podatkowy. Warto także pamiętać, że limity obowiązują także w przypadku innych kosztów, o czym można dowiedzieć się poprzez kontakt z naszymi księgowymi.

Konsultacja w biurze rachunkowym Taxman

Samodzielne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wymaga bardzo dobrej znajomości przepisów podatkowych i poświęcenia czasu. Dlatego w ofercie naszego biura rachunkowego Taxman znajduje się możliwość prowadzenia KPIR dla przedsiębiorców. Jeśli szukasz zaufanego biura rachunkowego – zapraszamy do kontaktu.

Taxman

Skontaktuj się z nami

My zajmiemy się resztą

    To takie proste - zostaw swoje dane do kontaktu, a odezwiemy się do Ciebie, by porozmawiać o potrzebach Twojej firmy!