Jak zatrudnić pracownika w firmie? Koszty i korzyści różnych opcji zatrudnienia

Jak zatrudnić pracownika w firmie? Koszty i korzyści różnych opcji zatrudnienia

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca z biegiem czasu może zdecydować się na zatrudnienie pracownika. Nie może jednak pomijać faktu, że wiąże się to z szeregiem formalności, które uzależnione są od rodzaju zawartej umowy. Od niej bowiem zależy wysokość składek ZUS i wielu innych aspektów związanych z kosztami. Z czego składa się wynagrodzenie pracownika? Jakie są koszty zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie i na podstawie umowy o pracę?

Z czego składa się wynagrodzenie pracownika?

Wynagrodzenie pracownika jest okresowym świadczeniem majątkowym, które przysługuje każdej osobie zatrudnionej za świadczoną przez niego pracę w ramach zawartej umowy. Ponadto zgodnie z art. 78§1 Kodeksu pracy wynagrodzenie musi być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom, które są wymagane do jej realizacji. Dodatkowo musi uwzględniać jej ilość i jakość.

Wynagrodzenia pracownika może składać się z wielu różnych składników, co zależy między innymi od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Z drugiej jednak strony występuje jeden podstawowy składnik. Mowa tutaj o wynagrodzeniu zasadniczym, natomiast pozostałe elementy określane są jako dodatkowe. Mogą one zależeć od różnych czynników, w tym choćby stanowiska pracy. Należy także pamiętać o tym, że w Polsce obowiązuje minimalne wynagrodzenie brutto, które w przypadku umowy o pracę wynosi 3490 zł do 30 czerwca 2023, a od 1 lipca 3600. Za pracę na godziny jest to z kolei minimum 22,80 zł.

Wobec powyższego można stwierdzić, że wynagrodzenie minimalne składa się z dwóch rodzajów składników:

 • stałego, który zawarty jest przy zatrudnieniu pracownika,
 • zmiennego zależącego od wyników pracy albo jej świadczenia w szczególnych warunkach.

Warto także dodać, że o wynagrodzeniu mogą, ale nie muszą stanowić takie elementy jak:

 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • dodatek za pracę w warunkach szczególnych,
 • premie,
 • prowizje.

Jakie są pełne koszty zatrudnienia pracownika?

Na koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2023 roku składa się przede wszystkim jego wynagrodzenie. Ponadto należy dodać do tego jeszcze zobowiązania, jakie pracodawca musi regulować w związku z przepisami prawa pracy. W przypadku umowy o pracę kosztem uzyskania przychodu przez firmę jest:

 • wynagrodzenie brutto,
 • składki ZUS finansowane przez pracodawcę,
 • wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Ponadto na wypłatę pracownika brutto składa się między innymi:

 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenie wypadkowe,
 • ubezpieczenie rentowe,
 • ubezpieczenie chorobowe,
 • zaliczka na podatek dochodowy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ile kosztuje pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę?

Łączny koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę będzie różnił się od tego, ile zostanie mu wypłacone na rękę. Należy bowiem wziąć pod uwagę wszystkie powyżej wymienione składniki wynagrodzenia i przede wszystkim składki społeczne. Dla przykładu wynagrodzenie na poziomie 3500 zł brutto będzie wiązało się z koniecznością opłacenia składek w wysokości 717 zł, czyli łączny koszt zatrudnienia pracownika wyniesie 4217 zł.

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie?

W przypadku umowy zlecenia, sprawa związana z kosztami zatrudnienia pracownika jest mniej skomplikowana i uzależniona od kilku czynników charakteryzujących zatrudnioną osobę. Co istotne, wysokość wynagrodzenia zleceniobiorcy nie może być niższa niż minimalna stawka godzinowa, która wynosi 22,80 zł, a od 1 lipca będzie wynosiła 23,50 zł. Wśród kosztów wymienić należy kwotę wypłaty brutto oraz składki ZUS finansowane przez zleceniodawcę, w tym Fundusz Pracy, FGŚP, ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe itp.

Inne koszty związane z zatrudnieniem pracownika

Warto także pamiętać, że poza wyżej wymienionymi elementami, które wchodzą w skład kosztów zatrudnienia pracownika, mogą wchodzić jeszcze inne. W zależności od charakteru pracy, czy też danego stanowiska pracy, niezbędne może okazać się zapewnienie odpowiedniej odzieży ochronnej, koszty paliwa w przypadku pracowników działających w terenie, czy też zakup specjalistycznego sprzętu do realizacji określonych zadań. Poza tym można w nich zaliczyć jeszcze bonusy za wyniki, czy wyjazdy integracyjne.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika — podsumowanie

Podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracownika może być dla niektórych właścicieli firm trudnym zadaniem. Wiąże się to głównie z kosztami takiego przedsięwzięcia. Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę o pracę ulega zmianie, ponieważ co roku wzrasta minimalne wynagrodzenie, co automatycznie przekłada się na wyższe składki społeczne pracownika i inne elementy.

Zatrudnienia nowego pracownika to także dodatkowe obowiązki księgowe. W Taxman zajmujemy się kompleksowym rozliczaniem każdej formy zatrudnienia. Zajmujemy się kadrami i płacami od wielu lat, co pozwala świadczyć nam usługi na najwyższym poziomie. Jeśli szukasz biura rachunkowego, które pomoże Ci w wyborze formy zatrudnienia dla nowych pracowników oraz zajmie się ich rozliczaniem, to zapraszamy do kontaktu.

Taxman

Skontaktuj się z nami

My zajmiemy się resztą

  To takie proste - zostaw swoje dane do kontaktu, a odezwiemy się do Ciebie, by porozmawiać o potrzebach Twojej firmy!