Kto musi prowadzić pełną księgowość?
pełna księgowość

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Każdy właściciel firmy powinien zdawać sobie sprawę z obowiązków jakie na nim spoczywają, jeśli chodzi o prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jednym z najważniejszych obowiązków jest konieczność prowadzenia pełnej księgowości, czyli praktyki polegającej na prowadzeniu szczegółowych zapisów wszystkich transakcji finansowych od początku roku obrotowego firmy do jego końca. Kto musi prowadzić pełną księgowość, co się z nią wiąże, kiedy należy ją prowadzić oraz jakie kwoty i zasady jej dotyczą, przedstawimy to w poniższym artykule.

Pełna księgowość – kogo dotyczy ten obowiązek?

Każda firma, której dochód patrząc od roku 2023 przekracza 9 654 400 zł rocznie, ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych. Jeśli biznes jest prowadzony przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie to pełna księgowość jest obowiązkowa.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych może spoczywać w niektórych przypadkach również na firmach o niższych dochodach. Na przykład przedsiębiorstwa, których główną działalnością jest produkcja lub sprzedaż towarów, mogą wymagać prowadzenia ewidencji poziomów zapasów, lub te, które są zobowiązane do zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT), mogą wymagać prowadzenia ewidencji deklaracji VAT. Firmy, które nie są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości mogą skorzystać z uproszczonej księgowości.

Co zaliczamy do ksiąg rachunkowych?

Pełna księgowość wymaga zestawienia wielu dokumentów i informacji. W księgach rachunkowych odnotowywane są wszystkie operacje gospodarcze w formie chronologicznych i systematycznych zapisów.

Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald które dzielą się na: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

Dziennik chronologicznie ujmuje zdarzenia, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym jednostki i uzgadnia jego obroty z obrotami i saldami księgi głównej. Księga główna, jest podsumowaniem wszystkich różnych rodzajów transakcji, które miały miejsce w ciągu roku finansowego.

Dotyczy to sprzedaży towarów, zakupów i wydatków firmy. Następnie księgi główne umożliwiają stworzenie sprawozdań finansowych. W przypadku ksiąg pomocniczych, złożone są one z kont analitycznych. Są to szczegółowe rozliczenia konkretnych rodzajów transakcji, takich jak sprzedaż, zakupy i wydatki. Oznacza to, że księgi pomocnicze umożliwiają prześledzenie źródła każdej transakcji i uszczegółowienie zapisów w księdze głównej.

Ponadto pełna księgowość wymaga sporządzenia zestawienia sald kont księgi głównej, które pokazuje salda poszczególnych rodzajów transakcji na koniec roku obrotowego, oraz zestawienia sald kont księgi pomocniczej, które pokazuje salda poszczególnych rodzajów transakcji. Ogólnie ujmując księgi rachunkowe pomagają uzyskać większą przejrzystość przychodów i rozchodów podmiotów gospodarczych.

Zestawienie sald kont księgi głównej

Zestawienie sald kont księgi głównej jest najważniejszym elementem pełnej księgowości. Dokument ten przedstawia łączną kwotę, wydatków i innych transakcji, które miały miejsce w ciągu roku obrotowego. Zawiera również bilans otwarcia i zamknięcia wszystkich kont, a także zysk lub stratę netto za dany rok.

Zestawienie to służy do obliczania dochodu firmy podlegającego opodatkowaniu i może być wykorzystane do identyfikacji obszarów, w których firma może ponosić straty lub tracić potencjalne zyski. Jest ono również wykorzystywane do oceny kondycji finansowej firmy i pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych

Zestawienie sald kont księgi pomocniczej jest drugim najważniejszym elementem pełnej księgowości. Dokument ten pokazuje salda określonych typów transakcji, takich jak sprzedaż, zakupy i wydatki. Konta te służą do śledzenia źródła każdej transakcji oraz do zapewnienia, że wszystkie transakcje zostały rozliczone.

Dokument ten służy również do obliczania dochodu firmy podlegającego opodatkowaniu, jak również do identyfikacji obszarów, w których firma może ponosić straty lub tracić potencjalne zyski. Jest on również używany do oceny kondycji finansowej firmy i pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Kiedy pełna księgowość? 2023 – kwoty i zasady

Termin pełnej księgowości przypada na 31 stycznia 2023 roku. Jest to termin, w którym przedsiębiorcy muszą przekazać pełną księgowość do właściwej instytucji. Kwoty i zasady, które dotyczą pełnej księgowości, zależą charakteru prowadzonej działalności, a także od rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, firmy o dochodzie powyżej 9 654 400 zł rocznie muszą również złożyć zestawienie sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont księgi pomocniczej. Wybrane przedsiębiorstwa muszą również złożyć kopię pełnej dokumentacji księgowej, jeśli są do tego zobowiązane. Zwykle robi się to w ciągu dziewięciu miesięcy od zakończenia roku finansowego.

Pełna księgowość – podsumowanie

Jak widać, pełna księgowość jest złożonym procesem, ale jest niezbędna dla każdego biznesu o dochodach powyżej 9 654 400 zł rocznie. Pełna księgowość wymaga zestawienia wielu dokumentów i informacji, w tym księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz zestawień sald kont księgi głównej i sald kont ksiąg pomocniczych.

Jeśli jesteś właścicielem firmy, ważne jest, aby zrozumieć obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Korzystając z usług biura rachunkowego Taxman i oddając prowadzenie ksiąg rachunkowych zapewniają sobie Państwo odpowiednie wypełnienie swojego zobowiązania.

Taxman

Skontaktuj się z nami

My zajmiemy się resztą

    To takie proste - zostaw swoje dane do kontaktu, a odezwiemy się do Ciebie, by porozmawiać o potrzebach Twojej firmy!